Sobota, 17. Február 2018, Miloslava, zajtra Jaromír
partneri:
For Dom murat Thermo Shield Prvá Stavebná Sporiteľňa
STAŇTE SA NAŠIMI PARTNERMI V TV AJ NA WEBE...

anketa

Najviac ma zaujímajú tieto tematické okruhy :

súťaž

Vyhodnotenie súťažnej otázky z relácie 20/2010

V ktorom švajčiarskom meste spustil Aurel Stodola v roku 1928 prvé tepelné čerpadlo?

image

a) Bern
b) Zürich
c) Ženeva

Výhercovia:
Predplatné časopisu Štýl bývania:
image

Filoména Gajdošová, Vráble
Jaroslav Beník, B. Bystrica
Martina Sedliaková, Bratislava

Predplatné časopisu Dom a byt:
image

Róbert Kisty, Košice
Jana Oršulová, Nováky
Roman Butkaj, D. Kubín

Súťaž

image
Aký je minimálny prípustný rozdiel interiérovej a exteriérovej teploty potrebný pre termografiu rodinných a bytových domov?
a)
b)
c)

image

Suchá omietková zmes

Množstvo nových, často cudzorodých stavebných materiálov, elektromagnetický smog, stres a napätie pôsobia nezdravo na ľudský organizmus. Riešením môže byť suchá omietková zmes.

Autor tejto bioaktívnej omietkovej zmesi tvrdí, že harmonizuje prostredie v budovách, v ktorých je použitá, pričom harmonizácia energetickej a psychickej úrovne sa prenáša aj na úroveň fyzickú, čo sa môže prejaviť na zlepšenom zdravotnom stave, pracovnej výkonnosti a psychickej pohode.

Diskusia
CAPTCHA image
Dátum 20.07 2013 11:03
AoYuAp4l2

Čo je autizmus ?Autizmus je pevarzedvna (prenikave1, postihujfaca ze1kladne9 vfdvinove9 oblasti), celoživotne1 porucha vfdvinu, ktore1 sa prejavuje v kvalitatedvnom narušened socie1lneho spre1vania, komunike1cie, vo veľmi obmedzenom rozsahu ze1ujmov a aktivedt a v obmedzenej schopnosti abstrakcie. Deti s autizmom potrebujfa rane9, špecie1lne rozvedjanie, vzdele1vanie a vfdchovu. Dospeled s autizmom celoživotnfa starostlivosť zo strany rodiny, alebo inštitucione1lnu starostlivosť zameranfa na potreby jedinca.Te1to porucha sťažuje život jedinca aj v predpade mierneho stupňa postihnutia, a vyžaduje si nepretržitfa kompenze1ciu a starostlivosť. Presnfd df4vod autizmu ešte ste1le nie je zne1my. Pravdepodobne ide o postihnutie dedične9, respektedve metabolicke9, keďže df4vodom sfa aj škodlive9 vplyvy vyvolane9 určitfdmi le1tkami. Uke1zalo sa, že stanovisko, podľa ktore9ho autizmus spf4sobuje porucha vo vzťahu medzi matkou a dieťaťom, je naprosto nespre1vne. Psychicke9 proble9my rodičov sfa vyvolane9 pre1ve ťažkosťami sfavisiacimi s komunike1ciou s autistickfdm dieťaťom.Autista me1 ťažkosti s rozoznanedm a pochopenedm myšlienok, emf3cied, tfažob a ze1merov svojich a infdch ľuded, a pre1ve preto nie je schopnfd svoje reakcie prispf4sobiť požiadavke1m infdch ľuded. /podľa AAK Budapešť/ http://pmajmap.com [url=http://drlnxxpp.com]drlnxxpp[/url] [link=http://rrspga.com]rrspga[/link]

Dátum 20.07 2013 11:03
AoYuAp4l2

Čo je autizmus ?Autizmus je pevarzedvna (prenikave1, postihujfaca ze1kladne9 vfdvinove9 oblasti), celoživotne1 porucha vfdvinu, ktore1 sa prejavuje v kvalitatedvnom narušened socie1lneho spre1vania, komunike1cie, vo veľmi obmedzenom rozsahu ze1ujmov a aktivedt a v obmedzenej schopnosti abstrakcie. Deti s autizmom potrebujfa rane9, špecie1lne rozvedjanie, vzdele1vanie a vfdchovu. Dospeled s autizmom celoživotnfa starostlivosť zo strany rodiny, alebo inštitucione1lnu starostlivosť zameranfa na potreby jedinca.Te1to porucha sťažuje život jedinca aj v predpade mierneho stupňa postihnutia, a vyžaduje si nepretržitfa kompenze1ciu a starostlivosť. Presnfd df4vod autizmu ešte ste1le nie je zne1my. Pravdepodobne ide o postihnutie dedične9, respektedve metabolicke9, keďže df4vodom sfa aj škodlive9 vplyvy vyvolane9 určitfdmi le1tkami. Uke1zalo sa, že stanovisko, podľa ktore9ho autizmus spf4sobuje porucha vo vzťahu medzi matkou a dieťaťom, je naprosto nespre1vne. Psychicke9 proble9my rodičov sfa vyvolane9 pre1ve ťažkosťami sfavisiacimi s komunike1ciou s autistickfdm dieťaťom.Autista me1 ťažkosti s rozoznanedm a pochopenedm myšlienok, emf3cied, tfažob a ze1merov svojich a infdch ľuded, a pre1ve preto nie je schopnfd svoje reakcie prispf4sobiť požiadavke1m infdch ľuded. /podľa AAK Budapešť/ http://pmajmap.com [url=http://drlnxxpp.com]drlnxxpp[/url] [link=http://rrspga.com]rrspga[/link]

Dátum 20.07 2013 11:03
AoYuAp4l2

Čo je autizmus ?Autizmus je pevarzedvna (prenikave1, postihujfaca ze1kladne9 vfdvinove9 oblasti), celoživotne1 porucha vfdvinu, ktore1 sa prejavuje v kvalitatedvnom narušened socie1lneho spre1vania, komunike1cie, vo veľmi obmedzenom rozsahu ze1ujmov a aktivedt a v obmedzenej schopnosti abstrakcie. Deti s autizmom potrebujfa rane9, špecie1lne rozvedjanie, vzdele1vanie a vfdchovu. Dospeled s autizmom celoživotnfa starostlivosť zo strany rodiny, alebo inštitucione1lnu starostlivosť zameranfa na potreby jedinca.Te1to porucha sťažuje život jedinca aj v predpade mierneho stupňa postihnutia, a vyžaduje si nepretržitfa kompenze1ciu a starostlivosť. Presnfd df4vod autizmu ešte ste1le nie je zne1my. Pravdepodobne ide o postihnutie dedične9, respektedve metabolicke9, keďže df4vodom sfa aj škodlive9 vplyvy vyvolane9 určitfdmi le1tkami. Uke1zalo sa, že stanovisko, podľa ktore9ho autizmus spf4sobuje porucha vo vzťahu medzi matkou a dieťaťom, je naprosto nespre1vne. Psychicke9 proble9my rodičov sfa vyvolane9 pre1ve ťažkosťami sfavisiacimi s komunike1ciou s autistickfdm dieťaťom.Autista me1 ťažkosti s rozoznanedm a pochopenedm myšlienok, emf3cied, tfažob a ze1merov svojich a infdch ľuded, a pre1ve preto nie je schopnfd svoje reakcie prispf4sobiť požiadavke1m infdch ľuded. /podľa AAK Budapešť/ http://pmajmap.com [url=http://drlnxxpp.com]drlnxxpp[/url] [link=http://rrspga.com]rrspga[/link]

Dátum 20.07 2013 03:08
Dumitrita | [email protected]
ORMlvK1EsfHu

Dobrfd deň, chcela by som sa opfdtať, či by mi<a href="http://vfumtzddg.com"> nkieto</a> mohol poskytnfať bližšie informe1cie o tejto vfdstave ( nejake9 fotky, predpadne aj nejakfd bližšed vfdklad/spre1vu o tejto udalosti). Potrebovala by som to do svojej semine1rnej pre1ce. Vopred ďakujem.

Dátum 20.07 2013 03:08
Dumitrita | [email protected]
ORMlvK1EsfHu

Dobrfd deň, chcela by som sa opfdtať, či by mi<a href="http://vfumtzddg.com"> nkieto</a> mohol poskytnfať bližšie informe1cie o tejto vfdstave ( nejake9 fotky, predpadne aj nejakfd bližšed vfdklad/spre1vu o tejto udalosti). Potrebovala by som to do svojej semine1rnej pre1ce. Vopred ďakujem.

Dátum 20.07 2013 03:08
Dumitrita | [email protected]
ORMlvK1EsfHu

Dobrfd deň, chcela by som sa opfdtať, či by mi<a href="http://vfumtzddg.com"> nkieto</a> mohol poskytnfať bližšie informe1cie o tejto vfdstave ( nejake9 fotky, predpadne aj nejakfd bližšed vfdklad/spre1vu o tejto udalosti). Potrebovala by som to do svojej semine1rnej pre1ce. Vopred ďakujem.

Dátum 19.07 2013 19:59
nlIT9x7r0NJM

Dobrfd den prajem, aj mna by zumijaala moznost prednasky cca 20 min. ev. prezentacie spojenej s moznym predajom NW paličiek. Išlo by o skupinu cca 35 osf4b, (Zaujedma ma, ci je prednaska bezplatna, ev. jej cena)Dakujem Pagacova http://ahaqzzajzr.com [url=http://elelghsrvx.com]elelghsrvx[/url] [link=http://ooxgpimiwfg.com]ooxgpimiwfg[/link]

Dátum 19.07 2013 19:59
nlIT9x7r0NJM

Dobrfd den prajem, aj mna by zumijaala moznost prednasky cca 20 min. ev. prezentacie spojenej s moznym predajom NW paličiek. Išlo by o skupinu cca 35 osf4b, (Zaujedma ma, ci je prednaska bezplatna, ev. jej cena)Dakujem Pagacova http://ahaqzzajzr.com [url=http://elelghsrvx.com]elelghsrvx[/url] [link=http://ooxgpimiwfg.com]ooxgpimiwfg[/link]

Dátum 19.07 2013 19:59
nlIT9x7r0NJM

Dobrfd den prajem, aj mna by zumijaala moznost prednasky cca 20 min. ev. prezentacie spojenej s moznym predajom NW paličiek. Išlo by o skupinu cca 35 osf4b, (Zaujedma ma, ci je prednaska bezplatna, ev. jej cena)Dakujem Pagacova http://ahaqzzajzr.com [url=http://elelghsrvx.com]elelghsrvx[/url] [link=http://ooxgpimiwfg.com]ooxgpimiwfg[/link]

Dátum 18.07 2013 02:41
IPT9CY4k

Dobrfd deň,chcela by som sa opfdtať, či by bolo možne9 objednať si Ve1s na predne1šku/prezente1ciu o Nordic wanlkig robedte take9 veci?Sme občianske združenie pacientov po transplante1cii krvotvornfdch buniek mnohed z našich členov sfa po dlhotrvajfacej ne1ročnej liečbe a Nordic wanlkig by bol pre nich dobrfdm začiatkom, ako postupne zedskavať spe4ť svoju kondedciu. Ale potrebovali by sme, aby ne1s to niekto naučil..Predpadne by ste ne1m neporadili, kto by ne1m vedel s Nordic wanlkig pomf4cť?Ďakujem.S factoum.harišove1, zastupujfaca EBMT.SK

Dátum 02.10 2012 08:15
gtgclvymud | [email protected]
FrJHJfsJXXqHAPb

ER2gh6 <a href="http://dabygovqldhd.com/">dabygovqldhd</a>

Dátum 01.10 2012 01:19
pkdwnevxu | [email protected]
PoQYwJGOsnSm

qSV1Gp , [url=http://wukbtrzxfxpl.com/]wukbtrzxfxpl[/url], [link=http://jtatyntlushl.com/]jtatyntlushl[/link], http://twarflfbgwun.com/

Dátum 30.09 2012 13:18
yyglmvkjyxa | [email protected]
HFoXhXWIgXhZaTEveWD

8t6Akg <a href="http://gpcncyotysvs.com/">gpcncyotysvs</a>

Dátum 29.09 2012 18:10
WglmfFmAYtCwrsHbm

Jsou no ale Rafinha se mi dnes zde1l lepšed, sice ta chyba na zače1tku, to bylo na re1nu, ale už docela v pohodě. Aspoň je kleidnj, ne jak Contento. Ale zase by musel Lahm nalevo, kde mi přijde, že hraje o něco hůř to je situace. Dneska Alaba přišel a zas je tam motal jak malfd kluky

stavebná videotéka

Suchá omietková zmes

image

Množstvo nových, často cudzorodých stavebných materiálov, elektromagnetický smog, stres a napätie pôsobia nezdravo na ľudský organizmus. Riešením môže byť suchá omietková zmes.

Nábytok WE-TEC

image

Slovenská spoločnosť WE-TEC, zaoberajúca sa predovšetkým vývozom na Slovensku vyrobeného nábytku na náročné západoeurópske trhy, spolupracuje s poprednými slovenskými dizajnérmi a aj preto navrhnuté a vyrobené produkty vynikajú prepracovaným detailom a kvalitným remeselným spracovaním. V rámci svojho sortimentu spoločnosť ponúka nábytok spálňový, záhradný, ale aj kvalitný skriňový nábytok s dostupným cenovým štandardom.

Krby

image

Krby nie sú zďaleka len módnou záležitosťou. A ak sú ešte aj osadené liatinovou krbovou vložkou s uzavretým ohniskom – ich účinnosť v porovnaní s klasickým otvoreným krbom je 5 až 10 násobná. Technický pokrok aj v oblasti starých dobrých kozubov napreduje míľovými krokmi dopredu, čoho dôkazom sú produkty mnohých slovenských výrobcov, napríklad aj spoločnosti Promex Plus.