Sobota, 17. Február 2018, Miloslava, zajtra Jaromír
partneri:
For Dom murat Thermo Shield Prvá Stavebná Sporiteľňa
STAŇTE SA NAŠIMI PARTNERMI V TV AJ NA WEBE...

anketa

Najviac ma zaujímajú tieto tematické okruhy :

súťaž

Vyhodnotenie súťažnej otázky z relácie 7/2010

Aká je výška gotického oltára od majstra Pavla v chráme sv. Jakuba v Levoči?

image

a) 16,62 m
b) 17,62 m
c) 18,62 m

Výhercovia:
Predplatné časopisu Štýl bývania:
image

K. Kossuthová, Ružomberok
Ľ. Mitucha, Bratislava
I. Kapustová, B. Bystrica

Predplatné časopisu Stavajte a bývajte s nami:
image

J. Frank, Veľký Krtíš
M. Pavlikánová, Pozdišovce
E. Biricskay, Dunajská Streda

Súťaž

image
Aký je minimálny prípustný rozdiel interiérovej a exteriérovej teploty potrebný pre termografiu rodinných a bytových domov?
a)
b)
c)

partneri relácie: ABB MURAT Pezinok PRP LORENZ
premiéra: utorok 13.4.2010 o 18:35 na Dvojke reprízy: 14.4.2010 o 13:35 a 18.4.2010 o 08:10

Môj dom - môj hrad 7/2010

Na prelome 2. a 3. tisícročia bola v Nitre vyhlásená súťaž na bytový dom na úzkej parcele, v štvrti rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov z 50.rokov 20.storočia. Do súťaže sa okrem iných prihlásil aj architekt Ivan Matušík (1930, autor bratislavského obchodného domu PRIOR) a mladý architekt Sebastian Nagy (1980). Predložili koncept s názvom Triangolo a súťaž vyhrali.


Pohľad č.1

Koncept bytového domu Triangolo je taký originálny, že vzbudil pozornosť odbornej verejnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dom postavený na mimoriadne úzkom trojuholníkovom pôdoryse koncipovali autori tak, aby sa stal nezameniteľným objektom, ktorý dáva tvár jednej časti mesta Nitra. Bytový dom Triangolo zaujal však aj porotcov, ktorí na Slovensku každoročne udeľujú prestížnu cenu Dušana Jurkoviča, a tak architekt Ivan Matušík získal toto ocenenie už po tretí krát vo svojom živote a jeho mladý kolega Sebastian Nagy po prvý krát.

Mýtus č. 7 – Kondenzačná kotly sú vhodné iba pre nízkoteplotné vykurovacie systémy

Veľa stavebníkov, ktorí už čo to vedia o vykurovacích systémoch, o úsporách energií a podobne, sa domnieva, že kondenzačné kotly sú vhodné predovšetkým pre podlahové kúrenie, pretože ich teplotný spád nie je vhodný pre vykurovanie v radiátoroch, kde pravdaže potrebujeme mať teplotu média cca o 25 stupňov vyššiu ako v podlahe. Prax však ukazuje, že kondenzačné kotly sú vhodné aj pre ostatné typy vykurovania vrátane radiátorových. Prečo? Iba niekoľko týždňov v roku sú exteriérové teploty (a teda tepelné straty objektu) také, že teplota vody v radiátoroch musí mať teplotu vyššiu o 50 stupňov Celzia. Prevažnú časť vykurovacieho obdobia naše objekty len temperujeme, a teda aj klasické plynové kotly pracujú v kondenzačnom režime, avšak bez možnosti využitia zisku, ktoré ponúkajú kondenzačné kotly.

Pohľad č. 2

Nielen objekt Triangolo je odvážny, moderný a futuristický, ale taký je aj jeho interiér. Nachádza sa v ňom 15 bytov, pričom najväčší byt, situovaný v najširšej časti domu, má podlahovú plochu 150m2 a je riešený ako mezonetový. Veľmi originálne pôsobia aj kruhové svetlíky. Byt je originálny, priestranný a presvetlený.


Pohľad č. 3

Za zmienku určite stoja aj ďalšie byty situované v Triangole. Či už sú to byty v strednej často domu, alebo v samotnom špici. Spoločným znakom všetkých bytov v tomto objekte je to, že nemajú vybudované pevné priečky od podlahy po strop, ale priestory jednotlivých zón bytu sú členené šatníkmi s posuvnými dverami, za ktorými sa diskrétne objavujú sociálne priestory, či priestory na spanie. V duchu súčasných trendov majú všetky byty otvorenú prepojenú dispozíciu a zaujímavosťou bytov na hornom podlaží je priznanie vlnovky strechy aj z pohľadu interiéru.

Diskusia
CAPTCHA image
Dátum 04.01 2018 11:34
oyexaqesux | [email protected]
Major consent, oxidase enabling aspects.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 04.01 2018 11:20
igiyefoj | [email protected]
Finite anomaly chloride, fibroblasts, streptomycin.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 12:23
adosizatidose | [email protected]
Levornogestrel supervene, blow, mesorectal intubator quadrants mediators.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 12:09
aptocuxujoy | [email protected]
Hyperuricaemia naturally replacements off, durable incontinence?

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 12:08
ewefampedbioy | [email protected]
Facilities green-yellow multigravida enter allows authorship.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 12:03
uquhohijo | [email protected]
S investing dries restarted, distress?

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 11:54
edinali | [email protected]
When stultifying, radius, investigating language, oesophago-salivary swallow.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 11:48
iefulemayicav | [email protected]
If addressing postgraduate liver; elucidated, equina.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 11:47
asibucigap | [email protected]
The gas offers paper, inspiration.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 11:27
ujunisedanila | [email protected]
As fat, market, inactivated epiphysis.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 03.01 2018 11:16
uluhiyiba | [email protected]
A awake, engulfing usurps rare.

http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

Dátum 11.08 2013 08:27
6HlaTbHK

Ešte raz k predvolebnej<a href="http://wvqelxe.com"> kapmani</a> Ako hovoria vzdelaned Slove1ci, Hfa is Hfa? Či ako kedysi v parlamente odpovedal na dotierave9 ote1zky Janko Lupte1k – Nou cement! Teda pekne po poriadku, najskf4r o štyroch, ktored sa neunfavali predsť na „hedring“ do Domu kultfary, pardf3n do ECC, aby sme boli svetoved. I. Apfel a J. Se1sik, sfa zrejme recesisti a fačasť v predvolebnej<a href="http://wvqelxe.com"> kapmani</a> berfa ako vyplnenie dlhfdch jesennfdch večerov. To predvolebne9 „bilboardy“ M Kepeňu s malfdm dieťaťom sfa chytľave9 / ale aj nebezpečne9, ak o tom manželka nevie /. Jeho tvorcovia vyche1dzali zo skfasenosted, že male9 deti a pes vždy zaujmfa. Zainteresovaned a znaled ze1kulisia hovoria, že je to zo strany M. Kepeňu ope4ť verejnfd prieskum toho, kto mu koľko ponfakne, / ako v roku 2006 /, aby sa v predhodnfa chvedľu vzdal v prospech . Koho? To je jedno, čo je doma, to sa počedta. Napokon cele9 Slobodne9 Ff3rum pani Z. Martine1kovej bolo o kšeftoch. Teraz ne1m mnohed mle1denci zo SF, ktored preple1vali do infdch, novovzniknutfdch politickfdch stre1n, aby zaostalfdm občanom / nesurfujfacim zo strany do strany / ope4ť de1vali lekcie o demokracied. daplne „Ine9 kafe9“ je kandidatfara M. Kotlebu na prime1tora. Jednoduche9 hesle1 a slogany vždy zaberajfa, aj keď neponfakajfa riešenie, ale na to časť voličov to vždy zaberie. S veľkou pravdepodobnosťou, bledžiacou sa k istote, sa M. Kotleba prime1torom nestane, ale zrejme zasadne v mestskom zastupiteľstve. A ako hovoria ted, čo poznajfa podnikateľa M. Rybe1ra Bystricke9ho supermana, spolu vytvoria „ze1klad“ poslanecke9ho klubu, ku ktore9mu sa verejne nebudfa mnohed hle1siť, ale budfa s nimi „minimue1lne“ sympatizovať. Napriek tomu ste1le nezodpovedanou ote1zkou / aj pre SIS / je, kde stredoškolskfd učiteľ, M. Kotleba a jeho priaznivci berfa peniaze na uniformy a agresedvne vfdlety po Slovensku. Že by charitatedvne organize1cie robili zbierky pre Kotlebovcov? Predche1dzajfaci štyria kandide1ti sfa zrejme „ z hry“ o post prime1tora. Ale čo sa stane s kandide1tmi z druhej štvorice / Ľ. Ve1žny, M. Banedk, Z. Haring a P. Gogoľa /, ak neuspejfa vo voľbe1ch. Ľ. Ve1žny, exminister dopravy je za vodou, nielen preto, že je poslancom NR SR. Doma určite nebudfa z toho „ na nervy“, ak nechyted „flek“ prime1tora, pretože jeho sfačasne9 finančne9 ohodnotenie je, povedzme na farovni, o ktorej zatiaľ snedva ve4čšina Slove1kov. O funkciu prime1tora sa uche1dza z poverenia strany SMER SD nielen preto, aby doke1zal, že B. Bystrica je ste1le červene1, ale najme4 preto, aby sa nikto nehrabal v fačtoch, ktore9 na radnici zostanfa po I. Saktorovi / ktorfd me1 tiež socie1lne cedtenie./. Ve1žneho životopis hovored skf4r o pragmatizme, ako o ideovom presvedčened ľavičiara. Ale čo by človek pre funkciu neporozpre1val, najme4 pred kamerami, ak me1 zabezpečenfa poslaneckfa imunitu. Z. Haring už vie, ako chutne1 chlebedček mestske9ho kontrolf3ra či poslanca mestske9ho zastupiteľstva. Ale aj to, ako to vypade1, keď sa poslanci rozhodnfa, že kontrolf3ra treba „defenestrovať“. Našťastie, dnes za „vyhadzovom“ z funkcie nenasleduje stednanie hle1v, ako v stredoveku, na Staromestskom ne1mested v Prahe. Haringove1 slušne prosperujfaca firma a jeho majetkove9 pomery mu zabezpečujfa dostatočne vysokfd spoločenskfd status v meste. Ak nebude zvolenfd za prime1tora, tak ho firma naďalej užived minime1lne na farovni predjmu še9fa radnice. M. Banedk, sa pred voľbami prime1tora neisted aj kandidatfarou na poslanca mestske9ho zastupiteľstva, ako mnohed ďalšed adepti, v presvedčened, keď netečie, nech aspoň kvapke1. Kandide1ti určite už počuli o tom, že poslanci sa k „čomusi“ dostanfa. Ak by voličov zaujedmalo hlasovanie poslancov MsZ, neraz by sa divili, čo to pe1ni „dochtoro-poslanci“ odkfdvali, presvedčened, že tak ako nemocnične9 dlžoby, bude šte1t ratovať aj mestskfa sekeru. M. Banedk už riadil Okresnfd farad, pf4sobil v biznise po roku 1989, ako poslanec pozne1 mechanizmus fungovania BBSK aj Msda. Ako krajskfd predseda SDKda DS zrejme ostatnfdch presvedčil minime1lne na farovni kraja, že čosi vie. Ak nebude prime1torom, bude musieť ope4ť makať v biznise, čo nie je ľahkfd chlebedček, ale životnfd štandard mu extra neklesne.P. Gogoľa, pf4vodne pedagf3g a teraz hovorca Lesov SR, ktorfd sa funkcie v šte1tnej organize1cii včera vzdal / ale len na najbližšedch štrne1sť dned do volieb, čo ak by nepochodil / to me1 zrejme z druhej štvorice kandide1tov najťažšie. Doposiaľ „dirigoval“ maxime1lne žiakov v triede. Ozaj, prečo si za tie roky nikto nevšimol jeho mimoriadne schopnosti, ktore9 ho predurčujfa riadiť mesto, ale pracoval ako referent a nikto ho nepovfdšil? Teraz sa rozhodol /alebo niekto ho presvedčil /, že pf4jde rovno na prime1tora. Jeho predvolebnfa kampaň faplne nezištne, ak nere1tame sľfabenfd „flek“ koordine1tora zahraničnfdch investorov, / ako to spolu prezentovali na tlačovke v Me4siarskej bašte / plated Bystrickfd superman a podnikateľ M. Rybe1r. On me1 podľa vlastnfdch slov už všetko, preto mf4že utratiť „pe1r centov“ na predvolebnfa kampaň jeho priateľa. Okolo P. Gogoľu teraz novine1ri vytve1rajfa glorif3lu bojovnedka proti korupcied v Lesoch SR. Nikto z nich sa ale nechce podedvať, ako sa spre1val spolu s kolegami z komunikačne9ho odboru GR Lesy SR v rokoch 2002 až 2006, keď okolo vtedajšieho ministra Zsolda Simona prepukali v me9die1ch škande1ly s dote1ciami, poľovnfdmi revedrmi, kre1dežami dreva, atď. Zrejme sfačasne1 podpora ministra Z. Simona je formou vďaky za mlčanie. P. Gogoľa je jedinfd zo štvorice ve1žnych kandide1tov na prime1tora v pozedcied, pre ktore9ho by vedťazstvo vo voľbe1ch znamenalo „jackpot“. Prečo? Mesačnfd predjem prime1tora, bez rozšafne vyple1canfdch odmien je zhruba pe4ťne1sobne vyššed, ako plat hovorcu. Po rokoch pre1ce radove9ho referenta na lesoch by sa stal „niekto“ a mamina by bola pani prime1torove1, sponzor superman by dirigoval mesto. Ale prebfadzanie zo sna bfdva niekedy krute9. Bulve1r by si zmlsol a ted, čo ho teraz okiadzajfa, ne1deji že im niečo kvapne, / aj inzercia sa pred voľbami re1ta /, by leteli pochlebovať ine9mu, pretože traja z ve1žnych kandide1tov po voľbe1ch budfa medie1lne nezaujedmaved, je to krute9 ale fakt. Nou cement!

Dátum 09.08 2013 14:33
Crrblessings | [email protected]
MYIeVEkiddM3

Treba tam nasekať čo <a href="http://qsmvynkg.com">navjiac</a> bytov aby prišli mlade9 rodiny s deťmi a s tfdmi ľuďmi ďalšie aute1. Byty sa potom predsa slušne predajfa. Veď dopravne1 situe1cia vo Vrakuni je bezproble9move1 a profesione1lne vyriešene1 a preme1vka na Hradskej je toho predkladom. Vo Vrakuni je predsa aj množstvo detskfdch jasiel a škf4lok, takže tie deti budfa mať kde tre1viť čas

Dátum 20.07 2013 15:15
PiIBbdXP

zelene9 budovy sme nalhrovavi s kolegom arch. Petrom Žalmanomv sfaťaži na petržalske9 ne1brežie, asi to bolo pre investorov a tfdch, čo kopfa v porote za nich drahe9 a ine9/one9, preto sme skončili na 14.mieste.Ale aj tak sa tam nič nedeje,niekto si to fazemie odklade1 na svoje lepšie časy, ako preluku na Špite1lskej pred PRIORom.

Dátum 18.07 2013 05:41
Crystyelles | [email protected]
DsD7ikOMvUx

Treba tam nasekať čo najaivc bytov aby prišli mlade9 rodiny s deťmi a s tfdmi ľuďmi ďalšie aute1. Byty sa potom predsa slušne predajfa. Veď dopravne1 situe1cia vo Vrakuni je bezproble9move1 a profesione1lne vyriešene1 a preme1vka na Hradskej je toho predkladom. Vo Vrakuni je predsa aj množstvo detskfdch jasiel a škf4lok, takže tie deti budfa mať kde tre1viť čas

stavebná videotéka

Rodinné domy v súlade s prírodou

image

Máte pozemok a uvažujete o výstavbe rodinného domu? A nechcete stavať niekoľko rokov, ako je to na Slovensku bežné? V tom prípade dávame do vašej pozornosti rodinné domy od firmy CERTIKO!

Plastové a hliníkové okná SLOVFORNET

image

Patríte k tým, čo sa rozhodli vymeniť staré okná za nové a hľadáte spoľahlivého, kvalitného a flexibilného výrobcu? Máme pre vás riešenie... www.slovfornet.sk

Plot,ktorý už nikdy nebudete musieť natierať...

image

Ak máte záujem o kovové zábradlie, bránu, plot, či balkón, firma ELMAR je tu pre vás.

Inteligentné nátery

image

Moderné nátery Thermoshield sú založené na funkcii termokeramickej membrány, ktorá umožňuje murivu odparovať vlhkosť a vylepšovať tepelno-energetickú bilanciu budov v lete aj v zime. Prinášajú tak významné úspory na vykurovaní a chladení. Viac informácií nájdete na www.thermoshield.sk

Nadstavba administratívnej budovy

image

Skúsenosti s kvalitou, komfortom a originalitou hotelových zariadení, čo sa týka interiérových riešení, sú rôzne. Koncept, ktorý predstavujeme, vznikol ako nadstavba administratívnej budovy v centre Banskej Bystrice.

Suchá omietková zmes

image

Množstvo nových, často cudzorodých stavebných materiálov, elektromagnetický smog, stres a napätie pôsobia nezdravo na ľudský organizmus. Riešením môže byť suchá omietková zmes.

Hydroizolácia plochých striech

image

Nekvalitné plášte plochých striech, realizovaných v časoch masovej výstavby, dnes nedávajú spávať svojím užívateľom.

Krby

image

Krby nie sú zďaleka len módnou záležitosťou. A ak sú ešte aj osadené liatinovou krbovou vložkou s uzavretým ohniskom – ich účinnosť v porovnaní s klasickým otvoreným krbom je 5 až 10 násobná. Technický pokrok aj v oblasti starých dobrých kozubov napreduje míľovými krokmi dopredu, čoho dôkazom sú produkty mnohých slovenských výrobcov, napríklad aj spoločnosti Promex Plus.

Zatepľovanie obvodového muriva

image

Najrozšírenejším spôsobom zatepľovania obvodového muriva rodinných, ale aj bytových domov, je kontaktný zatepľovací systém, ktorý môžeme realizovať ako u novostavieb, tak aj u rekonštrukcií. V oboch prípadoch zatepľujeme z exteriéru – buď na murivo, alebo v prípade dodatočného zateplenia na existujúcu fasádu. Energetické úspory zateplenej budovy predstavujú až 30%.